Tempoh Pinjaman dan Denda adalah berdasarkan jenis item yang dipinjam. Berikut merupakan senarai Tempoh Pinjaman dan Denda mengikut kategori.

TEMPOH PINJAMAN

Kelayakan tempoh pinjaman berdasarkan kategori keahlian.

Nota

#Bahan yang dipinjam hendaklah dipulangkan sekiranya diminta oleh pihak Perpustakaan.

Pelajar Ijazah

Pelajar UMK  Bilangan / Tempoh Denda (Lewat Pembaharuan / Pemulangan)
Pelajar Ijazah (Sarjana Muda / Eksekutif) 15 buah / 14 hari RM 0.20 per hari

 

Pelajar Lepasan Ijazah (Sarjana & PhD)

Pelajar UMK  Bilangan / Tempoh Denda (Lewat Pembaharuan / Pemulangan)
Pelajar Lepasan Ijazah (Sarjana & PhD) 15 buah / 30 hari RM 0.20 per hari

 

Staf Akademik

Staf UMK Bilangan / Tempoh Denda (Lewat Pembaharuan / Pemulangan)
Staf Akademik 20 buah / 60 days RM 0.20 per hari

 

Bukan Staf Akademik

Staf UMK Bilangan / Tempoh Denda (Lewat Pembaharuan / Pemulangan)
Pengurusan dan Profesional 15 buah / 30 hari RM 0.20 per hari